Uslovi upotrebe

Korišćenjem ovog veb sajta prihvatate sledeće uslove korišćenja, koji su u skladu sa našom Politikom privatnosti, a imaju za cilj olakšavanje komunikacije sa vama tokom pružanja naših usluga putem ovog veb sajta.

Pravila korišćenja ovog veb sajta obuhvataju:

1. Sadržaj našeg veb sajta služi za opšte informisanje i korišćenje, pri čemu se moguća izmena sadržaja može desiti bez direktnog obaveštavanja korisnika.
2. Iako se trudimo da osiguramo tačnost i kompetentnost informacija na našem veb sajtu, odgovornost se odnosi samo na sadržaj koji je objavljen od strane našeg uredništva. Za sadržaj objavljen od strane trećih lica, niti mi niti te treće strane ne snosimo odgovornost za tačnost i kompetentnost.
3. Svako korišćenje informacija sa ovog veb sajta je na sopstveni rizik, s obzirom da ne možemo preuzeti odgovornost za eventualne posledice. Takođe, korisnici su odgovorni da procene da li informacije odgovaraju njihovim potrebama.
4. Autorska prava i prava intelektualne svojine na materijalima na ovom veb sajtu su zaštićena. Replikacija je dozvoljena samo u nekomercijalne svrhe uz odgovarajući copyright znak. U slučaju komercijalne upotrebe, molimo vas da nas kontaktirate radi dogovora o pravima korišćenja.
5. Naš veb sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima radi vaše veće udobnosti. Međutim, ne možemo garantovati za sadržaj tih veb stranica, niti preuzeti odgovornost za iste.
6. U slučaju eventualnih pravnih sporova koji se odnose na korišćenje ovog veb sajta, primenjuje se zakon Republike Srbije.