Deratizacija

Suzbijanje štetočina, krpelja i komaraca

Iz oblasti deratizacije preduzeće "DDD Promet" obavlja:

  • Deratizaciju stambenog fonda (u društvenomi privatnom vlasništvu)
  • Deratizaciju prostorija radnih organizacija
  • Deratizaciju slobodnih i zelenih površina
  • Deratizaciju deponija smeća, gradilišta, groblja