Dezinfekcija

Dezinfekcija terena i objekata

Iz oblasti dezinfekcije i sterilizacije preduzeće "DDD Promet" obavlja:

  • Dezinfekciju terena (nakon poplava i izliva otpadnih voda)
  • Dezinfekciju i neutralizaciju poljoprivrednog zemljišta
  • Dezinfekciju prostorija i predmeta opšte upotrebe
  • Dezinfekciju saobraćajnih sredstava
  • Dezinfekciju vodenih objekata i vodovodne mreže
  • Dezinfekciju ventilacionih sistema u zdravstvenim i drugim radnim organizacijama
  • Dezinfekciju sistema za proizvodnju i preradu namirnica (mleko, meso, sokovi, pivo i dr.)
  • Dezinfekciju objekata za smeštaj životinja kod pojave zoonoza i epizitija