Suzbijanje korova

Pomoću totalnih i selektivnih herbicida

Iz oblasti suzbijanja korova preduzeće "DDD Promet" obavlja:

  • Suzbijanje korova (totalnim i selektivnim herbicidima)