Sertifikati

Imamo preko 20 godina iskustva u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Napominjemo  da naši  stručni saradnici imaju preko dvadeset godina iskustva na DDD poslovima, kao i da posedujemo sva Savezna  i Republička rešenja ya rad na DDD poslovima, sertifikate SRPS  ISO 9001 : 2008
BS  ISO 14001 : 2004 ; SRPS  ISO 14001 : 2005. Preduzeće „DDD PROMET“  je u svom načinu  rada  primenilo  sve što je standardom BS OHSAS 18001 : 2007,  kao i dokumentima sistema zaštite bezbednosti i zdravlja na radu  predviđeno.

Cepa Sertifikat Identifikacioni podaci Sertifikat Ministarstvo poljoprivrede Sertifikat Ministrarstvo zdravlja Sertifikat Veterina