Sertifikati

Imamo preko 20 godina iskustva u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Napominjemo  da naši  stručni saradnici imaju preko dvadeset godina iskustva na DDD poslovima, kao i da posedujemo sva Savezna  i Republička rešenja ya rad na DDD poslovima, sertifikate SRPS  ISO 9001 : 2008
BS  ISO 14001 : 2004 ; SRPS  ISO 14001 : 2005. Preduzeće „DDD PROMET“  je u svom načinu  rada  primenilo  sve što je standardom BS OHSAS 18001 : 2007,  kao i dokumentima sistema zaštite bezbednosti i zdravlja na radu  predviđeno.

Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001 Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001 Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001 Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001 Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001 Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001 Sertifikat SRPS ISO 9001 ISO 4001